Saturday, 24 March 2012

Asas Tamadun Melayu


Bermula dari zaman Paleolitik hingga ke zaman Gangsa-Besi, tamadun Melayu telah banyak mengalami perubahan. Bukti- bukti arkeologi di beberapa petempatan awal telah  menunjukkan bahawa struktur sosial tamadun awal melayu banyak dipengaruhi oleh peradaban India. Struktur masyarakat yang berlapis-lapis seperti hierarki pentadbiran (raja, pembesar, rakyat dan hamba abdi) antara pengaruh tamadun India yang jelas kelihatan.

Kemudian, kerajaan pra-Islam muncul dan Alam Melayu telah terbahagi kepada 2 bahagian iaitu kerajaan Agraria yang menjadikan pertanian sebagai sumber ekonomi dan kerajaan maritime yang bergantung kepada aktiviti laut untuk menjana ekonomi.

No comments:

Post a Comment